Få en efteruddannelse der sikrer dig viden og værktøjer til at hjælpe din klient ud af sit afhængige kærlighedsmønster.

Bliv Certificeret som FAK Rådgiver, så du kan hjælpe de klienter der har mistet sig selv i deres kærligheds relation.

 FAK = Følelsesmæssig Afhængighed i Kærlighedsrelationen

Du har sikkert mødt kvinden der sidder håbløst fast i et parforhold som hun godt ved ikke er hverken sund eller nærende for hende.

Hun håber og håber og knokler for at regne ud hvordan hun kan få det hele til at lykkedes.

 • Du har måske også mødt hende der er opsat på at finde sig en kæreste i håb om at slukke for ensomheden, og føle sig elsket, men som ender med samme uheldige type partner igen og igen.
 • Og mon ikke også du har mødt kvinden der på trods af et brud der ligger måneder, ja måske år tilbage, stadig sidder med længsel og savn, og som ikke kan slippe tanken om at få ham tilbage.
 • Og så er der kvinden der er udsat for vold. Hende der ofte går tilbage, og som har rigtig svært ved at slippe håbet om at han vil ændre sig.
 • Den sidste kvinde er kvinden der vil redde ham fra sig selv og hans problemer. I håb om at de så kan få en lykkelig relation.

Hvad har disse ulykkelige kvinder tilfælles?

De har mistet sig selv i deres kamp for at opleve kærlighed.

De er blevet følelsesmæssigt afhængige.

Afhængige på en måde der ødelægger deres livsglæde, og deres selvværd.

Mange af dem ved ikke de er følelsesmæssigt afhængige.

Nogen søger først hjælp når de går ned med stress på jobbet eller sidder med en depression, og derved opdager den professionelle hvad der rører sig i privatlivet.

Og hvad med dig der skal hjælpe?

Har du fundet en løsning til hvordan du kan hjælpe din klient ud af sin afhængighed, eller oplever du en afmagt over ikke at vide hvor du skal sætte ind?

Ved du hvordan de afhængige mekanismer fungerer?

For du har sikkert fundet ud af at det ikke er gjort med at bede klienten tage en kold tyrker, ved at sige hun skal forlade ham eller slette sin profil på tinder. Hun kan måske nok se det fornuftige i det du siger, men kan hun handle på det?

Kan hun holde fast i det og gennemføre sin fornuftige beslutning?

Det får hende måske til at prøve, og i bedste tilfælde så bider hun tænderne sammen og lider indtil hun får sig selv overtalt til at genoptage kontakten, og i værste fald så stopper hun med at komme hos dig, fordi hun ikke kunne leve op til den forventning, hun tror, du har til hende.

Begge dele er uheldige, og begge dele er unødvendige.

Så hvad gør du med din afmagt når du ikke kan hjælpe din klient ud af sin afhængighed?

Jeg har i mit arbejde kortlagt hvor det er det går galt i den terapeutiske proces med at hjælpe den følelsesmæssigt afhængige kvinde.

Ved at anskue problemet med at miste og opgive sig selv for at opleve anerkendelse – og sidde fast i håbet og længslen efter kærlighed – igennem min afhængighedsrådgiver briller, har jeg fundet ud af, at der ikke er nogen videre forskel på om du er afhængig af et stof eller en relation.

Mekanismen er den samme. Den er snu, raffineret og den kommer snigende.

Og oveni købet er den – når det kommer til kærlighedslivet – det de fleste vil kalde for en “normal” måde at tilgå det på, hvilket gør den ekstra svær at gennemskue.

For at hjælpe din klient videre er det ikke nødvendig at grave i fortiden.

For det er nutiden hun skal kunne håndtere. Det betyder ikke at hun ikke må forstå hvor hun kommer fra, men det er ikke en forudsætning for at lykkedes med at blive fri.

FAKTA: Ved du at der ingen forskel er på at være følelsesmæssigt afhængig af en partner, mad, eller f.eks alkohol?

De mekanismer der driver afhængigheden er de samme. Når du knækker koden til først at forstå afhængighedens logik, og vejen ud, så vil du langt lettere kunne sætte ind med den terapeutiske uddannelse du i forvejen har. 

Forskellen på at være afhængig af noget kemisk og det at være følelsesmæssigt afhængig er dog at selve behandlingen er anderledes.

På samme måde som når man behandles for BED (Binge Eating Disorder) gælder det at man sagtens kan leve et liv uden kemi, hvorimod man med både mad og relationer skal have lært hvordan man skaber et følelsesmæssigt sundt forhold til begge dele.

Har du personlig erfaring med problematikken? Det er helt ok, og kan være en fordel i dit arbejde med andre. 

Her er en oversigt over de 8 moduler efteruddannelsen består af

Modul 1 – Afhængighedens udvikling & mekanisme

I det første modul får du indsigt i afhængighedens udvikling og mekanisme.

Du lærer hvordan klienten , på lige fod med en alkoholiker, udvikler tolerance og dermed mister sig selv mere og mere i sit forsøg på at få sine behov mødt.

Du lærer at gennemskue hvordan klienten er endt med at være så følelsesmæssigt afhængig af andre, og hvorfor det ikke er gjort med en kold tyrker ( at hun forlader ham).

Modul 2 – De 6 kerne behov der skaber vores adfærdsmønstre

Her dykker vi ned i de 6 kerne behov, der er med til at skabe vores mønstre. Du lærer at spotte hvordan klienten møder sine behov, og om hun møder dem på en sund eller usund afhængighedsskabende måde.

Vi kigger også ind i sorgprocessen, og hvilken del af sorgprocessen din klient sidder fast i pga. sin afhængighed.

Modul 3 – Lige tiltrækker lige

Dette modul har fokus på hvorfor din afhængige klient er så tiltrukket af f.eks. narcissister og psykopater.

Du får indsigt i hvorfor de, narcissisten, og empaten, matcher så godt med hinanden, på en usund måde.

Vi dykker ned i deres adfærd, reaktioner, kærlighedssår og mangeltilstande.

Du introduceres ligeledes til hvordan loven om tiltrækning virker i denne sammenhæng, på en jordnær måde.

Modul 4 – Helingsprocessen ud af afhængigheden

Nu begynder vi at kigge på løsningen.

Hvordan kan du hjælpe din klient videre uden at hun skal igennem en kold tyrker først. Det er de fleste slet ikke stærke nok til at gennemføre, og ved at prøve, oplever de at de igen og igen ikke slår til som menneske. Risikoen for at klienten stopper med at søge din hjælp er også tilstede, når klienten ikke føler at hun kan leve op til forventningen om at skulle tage sig sammen.

Vi kigger på hvordan processer er bygget op, og hvad du kan forvente af klienten, samt hvordan du som den professionelle kan håndtere din egen afmagt på hendes vegne.

Modul 5 – Selvkærligheden som fundament for livet

Dette modul har fokus på selvkærlighed som mål for klienten.

Hvordan du kan guide klienten til at sætte grænser, og skabe et selvkærligt fundament hun kan vokse på.

Du lærer om de 5 kerne værdier din klient skal have fokus på, for at nå i mål.

Dette er også modulet hvor du får indsigt i den nødvendige sorterings proces der skal sættes i gang hos din klient, for at hun kan have nærende relationer i sit liv.

Modul 6 – Værktøjskassen

I dette modul får du adgang til de værktøjer jeg har udviklet som coach og afhængighedsrådgiver. Det er værktøjer du kan hjælpe din klient i gang med at anvende i sin hverdag.

Vi arbejder med værktøjerne på os selv, så vi får en oplevelses baseret erfaring i hvordan de virker.

Modul 7 – Din rolle som hjælper

I dette modul er der fokus på din rolle i forhold til klienten.

Du kigger ind i din egen følelsesmæssige afhængighed, og tager ejerskab af den.

Vi er alle i mere eller mindre grad følelsesmæssigt afhængige, og ved at afdække din egen afhængighed, får du langt lettere ved at gennemskue din klients afhængighed, og måde at udleve den på.

Modul 8 – Eksammen & Certificering

Sidste modul består af din eksamen hvor du skriftligt og mundligt fremlægger din øve klient, som du har valgt at arbejde med til din eksamen. Du skal have haft mindst 12 sessioner med din øve klient.

Eksamen består af en skriftlig analyse af de afhængige mekanismer og overbevisninger, hvordan hun/han har mødt sine kerne behov, og hvilke værktøjer du har sat ind med, for at hjælpe din klient ud af sin afhængighed.

Samt en mundlig fremlæggelse af øve klientens proces og fremskridt.

Klienten behøver ikke at være i mål. Din opgave består i at i gang sætte processen sammen med klienten.

Hvem er FAK Rådgiver efteruddannelsen for: 

For at deltage på uddannelsen kræves der, at du allerede har erfaring fra arbejde med klienter og har en relevant behandler / terapeut / coach uddannelse bag dig.

Efteruddannelsen er til dig der er:

 • Psykoterapeut
 • Parterapeut
 • Skilsmisse Coach / Terapeut
 • Stress Coach / Terapeut
 • Coach
 • Socialrådgiver
 • Sexolog
 • Fagperson f.eks. ansat på et krisecenter
 • Psykolog
 • Kropsterapeut
 • I uddannelse til ovenstående

Du er som deltager, indforstået med at du skal have mindst 12 sessioner med en øve klienter, hvor du træner, observerer, analyserer og anvender den teori, og de værktøjer du modtager under efteruddannelsen.

Du er under uddannelsen villig til se på dine egne afhængige mønstre, for på den måde bedre at kunne identificere og afdække afhængigheden hos din klient. Dette er en både teoretisk og erfaringsbaseret uddannelse.

Du skal derudover have læst min bog kvinder der mister sig selv, der danner fundamentet for den teoretiske forståelse af følelsesmæssig afhængighed og vejen ud til frihed og selvkærlighed.

Alle der har interesse i efteruddannelsen skal igennem en ansøgnings proces.

Eksamen og Certificering til FAK Rådgiver

Modul 8 vil være en både skriftlig og mundlig eksamen som bedømmes med bestået eller ikke bestået.

Det er kun muligt at gå til eksamen hvis du har haft mindst 12 øve klient sessioner. Gerne med forskellige klienter.

Du kan få et deltager bevis på din deltagelse, hvis du ikke ønsker at gå til eksammen.

Dette giver FAK Rådgiver efteruddannelsen dig:

 • Dyb forståelse af hvordan mennesker er følelsesmæssigt afhængige. Ikke kun af en partner men af alt muligt. F.eks skønhed, status, penge, anerkendelse, sex osv.
 • Forståelsen for hvordan de 6 kerne behov, er dem der skabe mønstre. Både de sunde og de usunde.
 • Indblik i hvad det er der driver mennesket til at handle som det gør, selv om det skader det
 • Indsigt i hvordan du identificerer når en klient er ved at sabotere sig selv, igen.
 • Indsigt i teknikken “De små skridt” så du kan guide din klient i gang med en sund selvkærlig proces

Mange års erfaring fra arbejdet med afhængighed i alle former, er din garanti for at du vil blive mødt med stor faglighed.

Nicole Albæk er afhængighedsrådgiver uddannet fra UC-Syd og Coach fra Manning Inspire

Hendes erfaring har hun fra arbejdet med: 

 • Behandling af pårørende til alkoholikere
 • Social Psykiatrien med især personlighedsforstyrrelser
 • Behandling af Stof og alkohol afhængige
 • Hjemløse på et et forsorgshjem med dobbeltdiagnoser
 • Piger med spise forstyrrelser
 • Individuelle klienter (Kvinder) der lider af følelsesmæssig afhængighed

Nicole Albæk´s passionerede arbejde spænder fra klient sessioner, gruppe forløb, online forløb, foredrag, og kurser i personlig udvikling.

Hun udgav i Marts 2021 bogen Kvinder der mister sig selv – Når kærlighed bliver til en ulykkelig kamp fra forlaget Forfatterskabet.dk.

Hvad fik Nicole til at udbyde denne uddannelse? 

Igennem mange klient samtaler gik det op for hende at hendes klienter ofte har været igennem et hav af hjælpere i et forsøg på at finde hoved og hale i deres situation.

Mange har oplevet stor frustration over at bruge mange penge uden at føle de får den rette hjælp.

Mange oplever at deres hjælper ikke har vidst hvad de skal gøre for at afhjælpe situationen.

Ved at læse Nicole´s bog oplever de for første gang at der bliver sat ord på deres problem. De føler ofte at bogen må være skrevet til og om dem.

Nicole´s tilgang til at afhjælpe afhængigheden er unik og fratager klienten sin magtesløse tilstand som er opstået ud fra følelsen af at være et offer for sit eget liv.

Ingen kan vækste ud fra en position som et offer.

Et offer har ingen andel i det der er foregået og dermed ingen power til at løse det.

Men som det ofte viser sig er det et mønster klienten har med sig, der har fået hende til at træffe usunde valg. Og når hun har valg har hun frihed og muligheden til at vælge andeledes. Det er hendes power og ansvar.

Prisen for at deltage er 28.000,- kr inkl. moms

Har du en virksomhed er hele beløbet fradragsberettiget.

Det er muligt at dele beløbet i 10 månedlige rater a 2800,- kr

Er du parat til at udvide din viden og værktøjskasse, så du kan hjælpe dine klienter til et mere frit og selvkærligt ståsted?

Vil du lære hvordan du giver kvinder der er fastlåste og afhængige, et frit valg?

Prisen inkluderer:

 • 8 moduler med fokus på et virkelig spændende og efterspurgt speciale, der for mange kvinder skaber uro i alle dele af deres liv
 • I alt 96 timers undervisning inkl. alt det skriftlig materiale
 • 4 timers personlig supervision og mentoring hos mig (Nicole Albæk) Flere kan tilkøbes
 • Skriftlig og mundlig eksamen
 • fri adgang til kaffe / te / frugt / kage alle dagene

Start dato forår 2023

Vi mødes alle dagene er fra kl. 10:00 til 16:00 på adressen Bønstrupvej 11, 6580 Vamdrup

 • Bliv F.A.K Rådgiver
 • ✔ 8 moduler med fokus på et stort speciale, der for mange kvinder skaber uro i alle dele af deres liv
  ✔ I alt 96 timers undervisning inkl. alt det skriftlig materiale
  ✔ 4 timers personlig supervision og mentoring hos mig (Nicole Albæk) Flere kan tilkøbes
  ✔ Skriftlig og mundlig eksamen
  ✔ 1 eksemplar af bogen Kvinder der mister sig selv
 • 28000,- inkl. moms
 • Kan betales i op til 10 rater a 2800,- kr
 • Har du interesse i at deltage på efteruddannelsen så book en info samtale til afklaring

Bestil en afklarende samtale

Har du brug for en samtale omkring efter uddannelsen så book en samtale hvor jeg i dybden kan fortælle om hvad uddannelsen vil lære dig

Send mig en mail

Har du interesse i at deltage på efteruddannelsen så send mig en mail hvor du fortæller lidt om dig selv, og din faglige baggrund.

Denne hjemmeside anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen.