Er han narcissist eller undvigende tilknyttet?
, ,

Er han narcissist eller undvigende tilknyttet?

Har du en partner du mistænker for at være narcissist fordi han trækker sig og virker følelsesmæssigt utilgængelig?

Så har du måske søgt på nettet og stødt på en beskrivelse af en narcissist.

Klik her hvis du kender alt til de 4 tilknytningsmønstre og bare gerne vil se videoen hvor Connie Kragelund og jeg taler om hvilken tilknytning stil narcissisten oftest har

Få svaret her: 

 

Lad os først lige dykke ned i de fire tilknytningsmønstre så du kan se hvad de hver især står for.

Her følger beskrivelser på mønstrene i den rene form. Sandheden er at vi kan have en snert af dem alle men at vi for det meste vil have et primært mønster.

1. Det Trygge Tilknytningsmønster: Tryghed i Relationer

Børn, der udvikler et tryg tilknytningsmønster, har haft pålidelige og nærværende omsorgspersoner. De føler sig trygge og værdsatte og tror på, at de kan stole på andre. Som voksne er de i stand til at have sunde og stabile relationer, hvor de er i stand til at udtrykke kærlighed og støtte uden frygt eller usikkerhed.

 

2. Det Undvigende Tilknytningsmønster: Uafhængighed og Afstand

Børn med undvigende tilknytningsmønstre har oplevet omsorgspersoner, der måske var følelsesmæssigt utilgængelige eller overbeskyttende. Som voksne kan de have svært ved at åbne sig for intime relationer og foretrækker ofte uafhængighed. De kan finde det vanskeligt at udtrykke deres følelser og kan virke uengagerede i forhold.

Den undvigende har svært ved at forelske sig og har ikke behov for at være i det nære forhold. De er mere til et løst forhold hvor de ikke har forpligtelser. De giver ikke relationen en betydning.

I en tid hvor man er meget opmærksom på narcissisme, kan man fejlagtigt komme til at opfatte den undvigende som en narcissist, fordi de trækker sig når det bliver svært. Det kan tolkes som at blive straffet med kulde og tavshed.

 

3. Det Ambivalente Tilknytningsmønster: Afhængighed og Uro

Børn med ambivalente tilknytningsmønstre har haft omsorgspersoner, der var uforudsigelige i deres respons på barnets behov. Som voksne kan de have tendens til at være følelsesmæssigt afhængige af deres partnere og frygte afvisning.

Dette kan føre til jalousi, usikkerhed og konstant søgen efter bekræftelse i deres relationer.

Deres realitetssans er udfordret fordi de har en tendens til blind urealistisk tillid hvor de sætter en person på piedestalen.

De har derfor let ved at forelske sig.

De har nogle forestillinger om kærlighedslivet som ofte er basseret på et lyserødt luftkastel, og de elsker og næres af intensiteten i forholdet. Man kan se de er forelsket i forelskelsen. Derfor bliver de også ængstelige når intensiteten naturligt falder efter noget tid i forholdet. Dette trigger mønsteret og de bliver needy.

4. Det Desorganiserede Tilknytningsmønster: Kaos og Forvirring

Dette tilknytningsmønster opstår ofte som følge af traumatiske oplevelser i barndommen. Børn med desorganiserede tilknytningsmønstre har måske haft omsorgspersoner, der var både kilder til tryghed og trussel. Som voksne kan de kæmpe med at opretholde stabile relationer og kan opleve intense humørsvingninger og vanskeligheder med at regulere deres følelser.

Livssynet er sort og hvidt, og når der opstår situationer der føles som en trussel opleves det som om det kan handle om liv og død.

I relationer idealiseres andre som enten helt fantastiske og bliver sat på piedestalen, eller som det værste af det værste. Enten har man blind tillid eller mistro.

Kontrol er noget af det vigtigste for en person med et desorganiseret mønster, fordi det netop føles som om livet kan stå på spil, når der opstår et kontroltab.

I dette mønster bor skammen, og også tvivlen. Her kritiserer og bebrejder man sig selv for ikke at holde på sine grænser, hvis man vel at mærke kan mærke dem. Synet på sig selv er meget sort og hvidt.

 

Atikel: Taumebonding vs. Følelsesmæssig afhængighed

 

Det er vigtigt at bemærke, at tilknytningsmønstre ikke behøver at være en livslang tilstand…

Det er nemlig muligt at ændre dem gennem terapi og selv refleksion.

Samtidig er det også vigtigt at forstå at opdelingen af mønstrene ikke er sort og hvidt. Du kan rumme en procentdel af alle mønstre men oftest vil du have en overvejende procent af et mønster.

Forståelsen af dit eget tilknytningsmønster og dets indvirkning på dine relationer kan være afgørende for at du opnår sundere og mere tilfredsstillende forbindelser til andre som voksen.

I sidste ende viser tilknytningsteorien os, at vores barndomsoplevelser spiller en afgørende rolle i vores voksenliv. Ved at erkende og arbejde med vores tilknytningsmønstre kan vi tage skridt mod at opbygge dybere og mere meningsfulde relationer i vores liv.

 

 

Hvad sker der når en undvigende matcher med en ambivalent i et romantisk forhold?

Dynamikken mellem en undvigende og en ængstelig partner i et romantisk forhold kan være ret udfordrende.

Disse to tilknytningsmønstre, som beskrevet tidligere, er kendt som undvigende (undvigende-afvisende) og ængstelige (ambivalente) tilknytningsmønstre.

 

Her er en beskrivelse af den typiske dynamik mellem disse to:

Den undvigende partner

 • Den undvigende partner har ofte en tendens til at søge uafhængighed og selvstændighed i relationer.
 • De kan have svært ved at udtrykke følelser åbent og kan virke følelsesmæssigt utilgængelige eller distancerede.
 • De har ofte brug for plads og tid alene for at føle sig trygge. De går i en lukket boble.
 • De kan have tendens til at minimere eller ignorere konflikter og undgå følelsesmæssig intimitet.
 • Får ofte en etikette som narcissist på grund af ovenstående.

 

Den ængstelige partner

 • Den ængstelige partner søger ofte nærvær og bekræftelse i relationer.
 • De kan have en tendens til at bekymre sig om, hvorvidt deres partner elsker dem nok eller er dedikeret nok til forholdet.
 • De er ofte bange for afvisning og kan udvikle bekymring eller angst i relationen.
 • De kan have en tendens til at kræve mere tid og opmærksomhed fra deres partner for at blive bekræftet i at partneren er nok investeret i dem.

 

Dynamikken mellem dem:

 • Problemerne kan opstå, når den ængstelige partner søger mere intimitet og bekræftelse, mens den undvigende partner reagerer ved at trække sig tilbage eller undgå følelsesmæssig nærhed.
 • Den ængstelige partner kan opleve denne tilbagetrækning som afvisning og reagere med at blive needy efter bekræftelse, hvilket yderligere kan skræmme den undvigende partner.
 • Den undvigende partner kan opleve den øgede intensitet i jagten efter anerkendelse fra den ængstelige partner som kvælende og truende, hvilket får dem til at trække sig endnu mere tilbage.
 • Dette skaber ofte en cyklus af tiltrækning og afvisning, hvor begge parter føler sig frustrerede og utilfredse.

Som du kan se er der nu skabt en ond cirkel hvor begge mønstre aktiveres af hinandens forsvars mekanismer.

 

Artikel: Grey Rock Metoden – Sådan kommunikerer du med en narcissist

 

I denne fase ses der ofte at den ambivalente begynder at søge efter forklaringer, og støder på narcissisme.

Her kan du se forskellen på en narcissist og en undvigende tilknyttet person.

Den undvigende tilknytningstype kan nogle gange forveksles med narcissisme eller narcissistisk adfærd, men de er grundlæggende forskellige begreber. Det er vigtigt at forstå forskellene mellem de to:

 

Undvigende tilknytning:

 • En person med undvigende tilknytning har ofte svært ved at åbne sig følelsesmæssigt i nære relationer.
 • De kan foretrække uafhængighed og selvstændighed og kan finde det udfordrende at udtrykke eller forstå deres egne følelser og behov.
 • De har tendens til at undgå intens intimitet og kan trække sig tilbage, når de føler sig overvældet eller invaderet af følelsesmæssig nærhed.
 • Har ikke et stort behov for at blive set og anerkendt af andre.

Narcissisme:

 • Narcissisme refererer til en personlighedstræk eller lidelse, hvor en person har en overdreven følelse af egen betydning, manglende empati over for andre og en konstant trang til beundring og anerkendelse.
 • Narcissister kan have en tendens til at manipulere og udnytte andre for deres egen gevinst, og de kan have svært ved at danne ægte, intime relationer, fordi de ofte prioriterer deres eget ego og behov over andres.

Mens en undvigende person kan virke følelsesmæssigt utilgængelig og tilbageholdende med at åbne sig i relationer, er dette ofte ikke drevet af en overdreven narcissisme eller et ønske om at dominere andre. Det skyldes snarere deres frygt for at blive såret eller overvældet af følelser. De kan føle sig mere usikre end overlegne.

Det er dog muligt, at nogle mennesker med en undvigende tilknytning kan udvikle narcissistiske træk som en forsvarsmekanisme for at beskytte sig selv. Dette er dog mere sjældent og bør ikke forveksles med den typiske undvigende tilknytningsmønster.

 

Ligheder:

 1. Emotionel distance: Både narcissister og personer med undvigende tilknytningsstil kan virke følelsesmæssigt distancerede og utilgængelige.
 2. Undgåelse af intimitet: Begge kan have svært ved at engagere sig i dybe, følelsesmæssigt intime relationer og kan virke tilbageholdende eller modvillige til at dele deres følelser.
 3. Selvbeskyttelse: Både narcissister og undvigende tilknytningsstile kan have strategier for at beskytte sig selv mod følelsesmæssig smerte og sårbarhed.

Forskelle:

 1. Motivation:
  • Narcissister: Drives ofte af et behov for beundring, opmærksomhed og overlegenhed. Deres distancering kan være et resultat af en overbevisning om deres egen overlegenhed eller som en måde at manipulere og kontrollere andre på.
  • Undvigende tilknytningsstil: Personer med denne stil har ofte udviklet deres adfærd som en beskyttelsesmekanisme mod tidlige oplevelser af afvisning eller følelsesmæssig forsømmelse. Deres undgåelse af intimitet er mere en defensiv reaktion på frygten for at blive såret.
 2. Empati:
  • Narcissister: Mangler ofte empati og kan udnytte andre for egen vinding. De kan være fokuserede på deres egne behov og ønsker, uden hensyn til andres følelser.
  • Undvigende tilknytningsstil: Kan have empati, men har svært ved at udtrykke det eller engagere sig følelsesmæssigt på grund af frygt for afvisning eller følelsesmæssig smerte.
 3. Selvbillede:
  • Narcissister: Har ofte et oppustet selvbillede og en følelse af berettigelse. De kan reagere aggressivt på kritik eller opfattede trusler mod deres selvbillede.
  • Undvigende tilknytningsstil: Har måske ikke et oppustet selvbillede, men kan snarere have en lavere grad af selvværd, der får dem til at undgå tætte relationer af frygt for at blive såret eller afvist.
 4. Forholdsdynamikker:
  • Narcissister: Kan være manipulerende og kontrollerende i forhold, og deres adfærd kan være cyklisk, med perioder af idealisering og derefter devaluering af partneren.
  • Undvigende tilknytningsstil: Har tendens til at trække sig væk fra følelsesmæssig nærhed, men uden den manipulerende eller kontrollerende adfærd, der ofte ses hos narcissister.

 

Begrebet “narcissist” bliver ofte misbrugt og overbrugt som en forklaring på, hvorfor en partner ikke levede op til ens forventninger.

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD) er en seriøs psykiatrisk diagnose, der kræver en grundig vurdering af en kvalificeret professionel. At kalde nogen narcissist uden en sådan vurdering kan være skadeligt og misvisende.

Narcissistiske træk kan findes i mange mennesker i varierende grader, men det betyder ikke nødvendigvis, at de har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Når nogen ikke lever op til ens forventninger, kan det skyldes mange forskellige faktorer, såsom uforenelige værdier, kommunikationsproblemer eller forskelle i personlighed, der ikke nødvendigvis har noget at gøre med narcissisme.

Når folk bruger begrebet “narcissist” som en måde at forklare deres partners uønskede adfærd eller fejl på, kan det skabe en uretfærdig stigmatisering.

Det kan også forhindre en mere nuanceret forståelse af forholdet og de underliggende dynamikker og tilknytningsmønstre. For at forbedre forhold og løse konflikter er det ofte mere nyttigt at fokusere på konkrete handlinger og adfærd og søge professionel hjælp, hvis det er nødvendigt.

Jeg spurgte en gang forfatter Connie Kragelund der har skrevet bogen Kærlighedens vildveje, om der var en tilknytningstype hun oftest ser hos narcissister. 

Hun svare at narcissister som regel har en ambivalent / ængstelig tilknytning.

Det giver jo lidt stof til eftertanke…!!

 

Artikel: Søde ord er ikke lige med forandring

 

Se et lille men vigtigt klip fra mit 1½ time lange interview med Connie, hvor hun forklarer hvorfor den undvigende tilknyttede sjælden er narcissist men alligevel let kan opfattes som sådan.

anker

 

Uanset om han er narcissist eller undvigende tilknyttet, så er det hårdt at være i. 

Er du selv ambivalent til knyttet, så trigges dit mønster af hans tilbagetrækning.

Det vigtig her at at du bevare fokus på dig selv og får brudt med dit mønster

 

Klik her for at se hvordan du kan få min hjælp